La propuesta de Laura Reus Maura, Mercè Andreu Reixach, Bàrbara Garí Font, Maria Rosselló Maria, Catalina Ana Ferragut Guerra, Marina Rosselló Ferragut y Francesca Maria Riutort Mestre desde la Universidad de les Illes Balears para el concurso.