La propuesta de Pep Llabrés Paredes, Miquel Angel Mengibar Vicens, Pedro Reus Córcoles, Carlos Tigre Carrasco y Borja Antoni Llobera Santandreu desde Universitat de les Illes Balears para el concurso.