Julieta Torrents, Manuela Porter y Bernat Pi
Universitat de Barcelona